Header afbeelding

ACR BI-RADS echografie van de mamma

Hoe gebruiken wij deze in Nederland?

ACR BI-RADS echografie van de mamma

Hoe gebruiken wij deze in Nederland?

Samenvatting

Het deel Echografie van de ACR BI-RADS Atlas 2013 is de tweede editie. Er is veel aandacht besteed aan de onderzoekstechniek, omdat daarmee de standaardisatie van het onderzoek verbetert en de interobservervariatie afneemt. De descriptoren, nodig om de afwijkingen te beschrijven, zijn aan die van de mammografie aangepast, omdat bij een combinatie van beide onderzoeken ook een gecombineerd verslag wordt verwacht. Naast de massa en de architectuurverstoring zijn er drie groepen die speciale aandacht krijgen: (1) de groep met tien specifieke diagnosen, waarvan de kenmerken niet hoeven te worden beschreven, (2) de BI-RADS-classificatie 3, waarschijnlijk benigne afwijkingen en (3) het spectrum van cysteuze afwijkingen. Er is meer dan voorheen aandacht voor het beleidsadvies om de actieve rol van de radioloog te benadrukken. Ook is aandacht besteed aan de Nederlandse werkwijze die op sommige punten, door de Richtlijn Mammacarcinoom 2012, afwijkt van de werkwijze in de Verenigde Staten.

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel heeft u kennis genomen van:

  • het deel Echografie van de 2013 editie van de ACR BI-RADS Atlas;
  • de eisen waaraan een echografische afbeelding van de mamma moet voldoen;
  • het lexicon met de descriptoren, die bij de verslaglegging moeten worden gebruikt en waarmee de  BI-RADS-classificatie kan worden bepaald;
  • de wijze waarop in Nederland van de ACR BI-RADS Atlas wordt afgeweken op grond van de Richtlijn Mammacarcinoom 2012.

Auteurs

Zonderland, H.M.

Drs. Schijf, L.J.

Drs. Go, H.L.S.

Entreetoets

1. Op deze afbeelding (van een intramammaire lymfklier) is iets aan te merken. Wat?

afbeelding_entreevraag_1_nieuw.jpg

2. Welk verslag, met BI-RADS en beleidsadvies, is correct?
afbeelding_entreevraag_2.jpg

Target echo bij hoogbejaarde patiënte met palpabele afwijking rechtermamma, permanent antistolling. Patiënte en begeleider weigeren punctie.

Verklarende woordenlijst
Literatuurlijst

 

 

Externe bronnen
Help en toelichting

Beeld bij dit artikel
Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel heeft u kennis genomen van:

  • het deel Echografie van de 2013 editie van de ACR BI-RADS Atlas;
  • de eisen waaraan een echografische afbeelding van de mamma moet voldoen;
  • het lexicon met de descriptoren, die bij de verslaglegging moeten worden gebruikt en waarmee de  BI-RADS-classificatie kan worden bepaald;
  • de wijze waarop in Nederland van de ACR BI-RADS Atlas wordt afgeweken op grond van de Richtlijn Mammacarcinoom 2012.
Samenvatting

Het deel Echografie van de ACR BI-RADS Atlas 2013 is de tweede editie. Er is veel aandacht besteed aan de onderzoekstechniek, omdat daarmee de standaardisatie van het onderzoek verbetert en de interobservervariatie afneemt. De descriptoren, nodig om de afwijkingen te beschrijven, zijn aan die van de mammografie aangepast, omdat bij een combinatie van beide onderzoeken ook een gecombineerd verslag wordt verwacht. Naast de massa en de architectuurverstoring zijn er drie groepen die speciale aandacht krijgen: (1) de groep met tien specifieke diagnosen, waarvan de kenmerken niet hoeven te worden beschreven, (2) de BI-RADS-classificatie 3, waarschijnlijk benigne afwijkingen en (3) het spectrum van cysteuze afwijkingen. Er is meer dan voorheen aandacht voor het beleidsadvies om de actieve rol van de radioloog te benadrukken. Ook is aandacht besteed aan de Nederlandse werkwijze die op sommige punten, door de Richtlijn Mammacarcinoom 2012, afwijkt van de werkwijze in de Verenigde Staten.

Auteurs

Zonderland, H.M.

Drs. Schijf, L.J.

Drs. Go, H.L.S.